HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA GMIN

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Informacja

NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI


W niektórych miejscowościach segregacja śmieci na 5 frakcji funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) jest wdrażany od 1 lipca 2017 roku. Coraz więcej samorządów decyduje się na zmianę umowy wywozu z 3 rodzajów śmieci (szkła; papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów zmieszanych) na 5.

PAMIĘTAJ ŻE !!!

Od 2020 roku wiele gmin wprowadza lub planuje też wyższe opłaty za niesegregowanie śmieci – mogą one być nawet do 4 razy wyższe niż opłaty za wywóz śmieci segregowanych!!!

Segregacja śmieci na 5 frakcji

Według nowych zasad śmieci powinieneś segregować do 5 pojemników. Kolor koszy oznacza rodzaj śmieci, jakie należy do nich wyrzucać:

  • niebieski na papier i tekturę

  • zielony na szkło bezbarwne i kolorowe

  • żółty na metale żelazne i nieżelazne, opakowania wielomateriałowe  oraz tworzywa sztuczne

  • brązowy na odpady biodegradowalne (kuchenne): odpadki warzywne i owocowe, obierki, fusy po kawie i herbacie oraz resztki żywności (z wyłączeniem mięsa, tłuszczów zwierzęcych oraz kości)

  • czarny na odpady zmieszane

Dodatkowym pojemnikiem bywa również szary pojemnik na odpady zielone (np. skoszona trawa), jednak jego odbiór może być cykliczny i zależeć od postanowień samorządu.


Wszystkie prawa zastrzeżone dla © 2020 ART-KOM